برخورد با حیوان

پاسخ داده شده
0
0

آیا بیمه بدنه خسارت وارده به ماشین ناشی از برخورد با حیوانات رو پوشش میده ؟

بهترین پاسخ
0
0

بیمه بدنه خودرو به صورت پایه کلیه خسارات ناشی از برخورد با اجسام ثابت و متحرک رو جبران میکنه.

نمایش 1 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا