آتش سوزی خانه

132
منتشر شده در 10 خرداد, 1399 توسط

آتش سوزی خانه

قبل از خرید بیمه آتش سوزی برای منزل مسکونی، باید موارد زیر را بدانید:

  • قرارداد بیمه آتش سوزی را چگونه تنظیم کنیم تا در هنگام خسارت با مشکل مواجه نشویم؟
  • وظیفه قانونی مدیر ساختمان برای خرید بیمه آتش سوزی چیست؟
  • بیمه آتش سوزی به عهده صاحب خانه است یا مستأجر؟
  • اگر خانه آتش بگیرد، شرکت بیمه خسارت را به مالک پرداخت می‌کند یا مستأجر؟
  • چگونه می‌توان بیمه آتش سوزی با تعهدات بالا و قیمت مناسب تهیه کرد؟
  • و …
مجموعه

افزودن دیدگاه