بیمه مسئولیت مدنی : خسارات جانی اشخاص ثالث

1,472
منتشر شده در 8 خرداد, 1398 توسط

منظور از اشخاص ثالث در بیمه مسئولیت، افرادی هستند که هیچ ارتباطی به پروژه و کارگاه ندارند. بازرسین تأمین اجتماعی، خریداری که برای بررسی محصول وارد کارخانه شده و یا حتی عابر پیاده در حال عبور از کنار پروژه ساختمانی و … همگی در حکم شخص ثالث هستند. همیشه احتمال دارد که بر اثر فعالیت شغلی، اشخاص ثالث نیز در معرض حادثه قرار گیرند.

چگونه می‌توان حوادث وارد شده به اشخاص ثالث را به وسیله بیمه مسئولیت کارفرما تحت پوشش قرار داد؟

مجموعه

افزودن دیدگاه