بیمه مسئولیت مدیران مراکز آموزشی چیست؟

211
منتشر شده در 31 فروردین, 1401 توسط

اگر در محیط مرکز آموزشی برای دانش‌آموزان، دانشجویان و مراجعه کنندگان حادثه‌ای رخ دهد، مدیر آن مرکز آموزشی باید پاسخگو باشد. منظور از پاسخگویی الزام قانونی در جهت جبران خسارت جانی وارد شده به افرادی است که حادثه‌ای برای آن‌ها در مرکز آموزشی رخ داده است. یعنی مدیر مرکز آموزشی باید دیه فوت یا نقص عضو مصدوم یا مصدومین حادثه را پرداخت نماید!

در صنعت بیمه برای جبران خسارات جانی وارد شده به شرکت‌کنندگان(دانش‌آموز، دانشجو و …) مراکز آموزشی، بیمه‌نامه‌ای به نام ” بیمه مسئولیت فنی مدیران مراکز آموزشی ” یا به طور خلاصه ” بیمه مسئولیت مدیران مراکز آموزشی ” وجود دارد که مخصوص این شرایط طراحی شده است.

مجموعه

افزودن دیدگاه