ترفند های بیمه مسئولیت : ترفند شماره 2

454
منتشر شده در 9 تیر, 1399 توسط

ترفندهای بیمه مسئولیت : ترفند شماره 2

ضریب نیروی کار (2)

در ویدئوی قبلی به اهمیت ضریب نیروی کار در بیمه مسئولیت اشاره شد. اگر در هنگام خرید بیمه مسئولیت ضریب نیروی کار را کمتر از مقدار واقعی اعلام کنیم، در هنگام حادثه شرکت بیمه به همان نسبت از مقدار خسارت پرداختی کم می‌کند.

در این ویدئو یک اشتباه رایج دیگر در ارتباط با ضریب نیروی کار در بیمه مسئولیت بررسی می‌شود. این اشتباه برای بسیاری از کارفرماها مشکل ایجاد کرده است.

بسیاری از کارگاه‌ها و کارخانجات به صورت دو یا سه شیفت هشت ساعته کار می‌کنند و بعد از تعویض شیفت، کلیه کارگران نیز عوض می‌شوند. در این ویدئو چگونگی تعیین ضریب نیروی کار بیمه مسئولیت در کارگاه‌ها و کارخانجات شیفتی بیان شده است.

لینک های مرتبط : ترفندهای بیمه مسئولیت : ترفند شماره 3 (ضریب نیروی کار 3)

مجموعه

افزودن دیدگاه