ترفند های بیمه مسئولیت : ترفند شماره 4

408
منتشر شده در 14 تیر, 1399 توسط

ترفندهای بیمه مسئولیت : ترفند شماره 4

ضریب نیروی کار (4)

کارفرمای یک کارگاه کفش‌دوزی پنج نفر نیروی کار ثابت دارد. اما در برخی ایام سال مثل اواخر شهریور و شب عید به دلیل افزایش سفارشات، کارفرما به طور موقت تعداد کارگران را افزایش می‌دهد. یعنی احتمال دارد علاوه بر آن پنج نفر ثابت اولیه، تا ده نفر دیگر به کارگران اضافه شود. البته افزایش نیرو بستگی به حجم سفارشات دارد و با توجه به آن متغیر است، اما آنچه مسلم است تعداد کارگران متغیر از ده نفر بیشتر نخواهد شد.

در این شرایط ضریب نیروی کار در بیمه مسئولیت مدنی چگونه تعیین می‌شود؟

لینک های مرتبط : ترفندهای بیمه مسئولیت : ترفند شماره 5 (تعهدات اصلی 1)

مجموعه

افزودن دیدگاه