عدم پوشش حوادث کار در بیمه مسئولیت مدیران مراکز آموزشی

142
منتشر شده در 16 اردیبهشت, 1401 توسط

حوادث کار برای پرسنل مرکز آموزشی توسط بیمه مسئولیت مدیران مراکز آموزشی پوشش ندارد و فقط خسارت وارد شده به دانش‌آموزان، دانشجویان و … توسط این بیمه مسئولیت مدنی تحت پوشش است. برای جبران خسارات جانی (هزینه درمان، دیه فوت یا نقص عضو) وارد شده به کارکنان مرکز آموزشی باید از بیمه مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارکنان استفاده نمود.

مجموعه

افزودن دیدگاه