قیمت بیمه مسئولیت (بخش اول)

67
منتشر شده در 22 مرداد, 1399 توسط

قیمت بیمه مسئولیت

بخش اول

در ویدئوی خرید بیمه مسئولیت ده نکته مهم برای خرید بیمه مسئولیت بیان شد. اما یکی از مهم‌ترین موارد در هنگام خرید، قیمت بیمه مسئولیت است. بین 25 تا 30 عامل مهم بر تعیین قیمت بیمه مسئولیت تأثیر دارد. با تغییر و یا حذف هر کدام از این عوامل علاوه بر قیمت بیمه مسئولیت، دامنه پوشش‌دهی این بیمه‌نامه نیز دچار تغییر می‌شود. به همین دلیل خیلی مهم است که بدانیم برای هر پوشش چقدر هزینه می‌شود و به منظور کاهش قیمت، پوشش‌های مهم را از بیمه مسئولیت حذف نکنیم.

مجموعه

افزودن دیدگاه