پوشش تبعی بیمه آتش سوزی(شورش و آشوب)

266
منتشر شده در ۱۶ دی, ۱۳۹۸ توسط

تجمع سه نفر یا بیشتر با یک هدف معین و به قصد بر هم زدن نظم اجتماع را شورش، آشوب و بلوا گویند. این خطرات از استثنائات بیمه آتش سوزی است. بنابراین اگر آتش سوزی یا هر خسارت دیگری ناشی از شورش و آشوب به محل مورد بیمه وارد شود، خسارت وارد شده در حالت پایه توسط بیمه آتش سوزی پوشش ندارد. اما در بیمه آتش سوزی پوشش تبعی با همین نام وجود دارد که می‌توان با پرداخت حق بیمه اضافی آن‌را به سایر تعهدات اضافه کرد تا بتوان بوسیله آن خسارات ناشی از شورش و آشوب را جبران نمود.

مجموعه

افزودن دیدگاه