بیمه مسئولیت فنی مدیران رستوران‌ها

بیمه مسئولیت فنی مدیران رستوران‌ها

در این مقاله، به طور مفصل به بررسی بیمه مسئولیت فنی مدیران رستوران‌ها پرداخته شده و به سوالات زیر پاسخ داده می‌شود:

 • در رستوران‌ها چه خسارت‌هایی ممکن است به مشتریان وارد شود؟
 • بیمه مسئولیت مدیر رستوران چیست؟
 • تعهدات در بیمه مسئولیت مدیر رستوران چگونه ارائه می‌شوند؟
 • خسارت‌های غیر قابل پرداخت در بیمه مسئولیت مدیر رستوران کدامند؟
 • قیمت بیمه مسئولیت مدیر رستوران چقدر است؟

– لامپ لوستر تزئینی رستوران به طور ناگهانی اتصالی کرده و متلاشی می‌شود. خرده شیشه لامپ داخل چشم مشتری فرو رفته و منجر به نابینایی وی می‌شود. بر اساس رأی دادگاه، مالک رستوران مقصر شناخته شده و محکوم به پرداخت دیه می‌شود.

– در تزئینات محیط رستورانی از مجسمه‌های سنگی استفاده شده است. کودک بازیگوش یکی از مشتریان در حین دویدن، به یکی از مجسمه‌ها برخورد می‌کند. مجسمه محکم روی سر کودک افتاده و منجر به مرگ وی می‌شود. بر اساس رأی مراجع قضایی، مدیر رستوران محکوم به پرداخت دیه فوت کودک می‌شود.

– نشتی گاز باعث انفجار فر صنعتی و آتش سوزی رستوران می‌شود. خوشبختانه هیچ کس بر اثر این صانحه فوت نمی‌کند و فقط تعدادی از مشتریان دچار سوختگی سطحی می‌شوند. بر اساس قانون، مدیر رستوران باید کلیه هزینه‌های درمانی مشتریان آسیب دیده را تا بهبودی کامل پرداخت نماید.

– به دلیل لغزندگی کف رستوران، یکی از مشتریان تعادل خود را از دست داده و محکم به زمین می‌خورد. بر اثر این حادثه لگن وی دچار شکستگی می‌شود. بر اساس نظر قاضی، مدیر رستوران محکوم به پرداخت دیه و هزینه‌های درمانی مشتری آسیب دیده می‌شود.

– و …

بروز حادثه برای مشتریان رستوران‌ها کاملاً اجتناب ناپذیر است. عموماً مدیر یا مالک رستوران از طرف مراجع قضایی محکوم شده و باید به اندازه درصد قصورش، خسارت وارد شده به مشتری را جبران نماید. حال با توجه به این شرایط چه باید کرد؟ آیا مدیر رستوران باید یک نفر را استخدام کند که در هر لحظه مراقب بروز حوادث احتمالی و حفظ جان مشتریان باشد؟

در صنعت بیمه برای جبران خسارات جانی وارد شده به مشتریان مراجعه‌کننده به رستوران‌ها، بیمه‌نامه‌ای به نام ” بیمه مسئولیت فنی مدیران رستوران‌ها ” یا به طور خلاصه ” بیمه مسئولیت مدیر رستوران ” وجود دارد که مخصوص این شرایط طراحی شده است. در این مقاله قصد داریم به بررسی چگونگی جبران این قبیل خسارات به وسیله بیمه مسئولیت مدیر رستوران بپردازیم.

۱- در رستوران‌ها چه خسارت‌هایی ممکن است به مشتریان وارد شود؟

بر اساس مثال‌های ذکر شده در ابتدای این مقاله، کلیه خسارت‌های جانی وارد شده به مشتریان رستوران‌ها را می‌توان به سه دسته کلی تقسیم‌بندی کرد:

 1. هزینه‌های پزشکی برای درمان مصدومین حادثه
 2. دیه فوت
 3. دیه نقص عضو

۲- بیمه مسئولیت مدیر رستوران چیست؟

موضوع بیمه مسئولیت مدیر رستوران به شرح زیر است:

” مسئولیت مدنی بیمه‌گذار (مدیر رستوران) در قبال استفاده کنندگان (مشتریان)، بدین معنی که چنانچه در طول مدت اقامت میهمانان در رستوران خسارت جانی به آن‌ها وارد آید بیمه‌گر پس از احراز مسئولیت بیمه‌گذار نسبت به جبران خسارت اقدام خواهد نمود.”

نکته:­ بیمه مسئولیت مدیر رستوران فقط خسارات جانی وارد شده به مشتریان را پوشش می‌دهد و پوششی برای خسارات مالی ندارد.

۳- تعهدات در بیمه مسئولیت مدیر رستوران چگونه ارائه می‌شوند؟

همان‌طور که در بخش اول این مقاله بیان شد، کلیه خسارت‌های وارد شده به مشتریان مراجعه‌کننده به رستوران‌ها شامل هزینه‌های پزشکی، دیه فوت یا نقص عضو می‌باشند. برای پوشش دادن کلیه این خسارات، پوشش‌های اصلی در بیمه مسئولیت مدیر رستوران به شکل زیر ارائه می‌شوند:

 • حداکثر تعهد بیمه‌گر برای هزینه‌های پزشکی برای هر نفر در هر حادثه:

این عدد بیان‌گر سقف تعهد بیمه مسئولیت مدیر رستوران، برای جبران هزینه پزشکی برای یک نفر در یک حادثه می‌باشد. مقدار این پوشش بر اساس درخواست بیمه‌گذار تعیین می‌گردد. از طرفی، عموماً شرکت‌های بیمه برای ارائه این پوشش محدودیت دارند و نمی‌توان مقادیر بسیار بالا را برای آن انتخاب کرد.

برای مثال، فرض کنیم پوشش «هزینه‌های پزشکی برای هر نفر در هر حادثه» در بیمه مسئولیت مدیر رستوران، ۱۰میلیون تومان تعیین شده است. اگر یکی از مشتریان رستوران دچار حادثه شود، بیمه مسئولیت مدیر رستوران تا سقف ۱۰میلیون تومان هزینه‌های درمانی وی را جبران خواهد کرد.

 • حداکثر تعهد بیمه‌گر جهت هزینه پزشکی در طول مدت اعتبار بیمه نامه:

این عدد در بیمه مسئولیت مدیر رستوران، بیان‌کننده سقف تعهدات شرکت بیمه برای پرداخت هزینه‌های درمانی برای خسارات جانی وارد شده به مشتریان رستوران است. این عدد در بیمه مسئولیت مدیر رستوران، حتماً باید مضرب صحیحی از « حداکثر تعهد بیمه‌گر برای هزینه‌های پزشکی برای هر نفر در هر حادثه » باشد.

برای مثال عدد ۴۰میلیون تومان چهار برابر عدد ۱۰میلیون تومان است. بدین معنا که سقف پرداختی بیمه مسئولیت مدیر رستوران برای جبران هزینه‌های درمانی هر خسارت برای هر نفر ۱۰میلیون تومان است. یعنی از یک هزینه درمانی ۲۵میلیون تومانی برای تنها یک نفر، فقط ۱۰میلیون تومان آن توسط این بیمه مسئولیت مدنی قابل پرداخت است. اما اگر در یک یا چند حادثه در طی مدت اعتبار بیمه مسئولیت مدیر رستوران ، چهار نفر آسیب ببینند، شرکت بیمه تا سقف ۱۰میلیون تومان برای هزینه‌های درمانی هر فرد پرداخت می‌کند. به همین ترتیب این بیمه مسئولیت مدیر رستوران پنج حادثه ۸میلیون تومانی، ده حادثه ۴میلیون تومانی و … را پوشش می‌دهد.

 • حداکثر تعهد بیمه‌گر برای غرامت فوت و نقص عضو برای هر نفر در هر حادثه:

اگر مشتری رستوران بر اثر حادثه فوت کند یا دچار نقص عضو شود، مالک رستوران باید دیه فوت یا نقص عضو فرد حادثه‌دیده را پرداخت کند. این تعهد در بیمه مسئولیت مدیر رستوران برای خسارت وارد شده به یک نفر در یک حادثه، به اندازه دیه مرد مسلمان در ماه حرام پوشش دارد. در سال ۱۳۹۹ دیه یک مرد مسلمان در ماه حرام ۴۴۰ میلیون تومان است.

نکته: توجه شود که در بیمه مسئولیت مدیر رستوران، این تعهد بر اساس دیه ماه حرام ارائه می‌شود.

 • حداکثر تعهد جانی بیمه‌گر در طول مدت اعتبار بیمه نامه:

مبلغی که برای این قسمت تعیین می‌شود، سقف تعهدات جانی شرکت بیمه در بیمه مسئولیت مدیر رستوران است. یعنی اگر کل خسارت جانی وارد شده از این عدد بیشتر شود، شرکت بیمه فقط تا سقف تعهداتش در این بیمه مسئولیت، الزام به پرداخت خسارت دارد. این عدد در بیمه مسئولیت مدیر رستوران باید مضرب صحیحی از دیه مرد مسلمان در ماه حرام باشد. برای مثال عدد ۱ میلیارد و ۷۶۰ میلیون تومان دقیقا چهار برابر عدد ۴۴۰ میلیون تومان است.

نکته مهم: تا زمانی که سقف تعهدات جانی بیمه مسئولیت مدیر رستوران (برای مثال ۱ میلیارد و ۳۲۰ میلیون تومان) پر نشده باشد، بیمه مسئولیت مدیر رستوران خسارت جانی ناشی از هر تعداد حادثه را جبران می‌کند. اما از آن‌جایی که غرامت فوت و نقض عضو برای هر نفر در هر حادثه ۴۴۰ میلیون تومان تعیین شده است، بنابراین در یک حادثه مبلغی بیشتر از ۴۴۰ میلیون تومان برای یک نفر پرداخت نمی‌شود. به بیان ساده‌تر، بیمه مسئولیت مدیر رستوران می‌تواند سه عدد خسارت ۴۴۰ میلیون تومانی، ده عدد خسارت ۱۳۲میلیون تومانی، بیست عدد خسارت ۶۶ میلیون تومانی و … را جبران ‌نماید. اما بیمه مسئولیت مدیر رستوران نمی‌تواند به صورت یکجا برای یک نفر در یک حادثه خسارت  ۵۰۰ میلیون تومانی را جبران کند.

مقدار مناسب برای هر کدام از پوشش‌های اصلی در بیمه مسئولیت مدیر رستوران، باید با دقت انتخاب شود. زیرا افزایش بیش از حد آن باعث بالا رفتن حق بیمه و کاهش آن، باعث عدم پوشش کافی بیمه مسئولیت مدیر رستوران برای جبران خسارت خواهد شد.

۴- خسارت‌های غیر قابل پرداخت در بیمه مسئولیت مدیر رستوران کدامند؟

بر اساس ماده ۲ شرایط عمومی بیمه مسئولیت مدیر رستوران، خسارت‌هایی وجود دارند که تحت پوشش این بیمه مسئولیت مدنی قرار نمی‌گیرند. اما علاوه بر آن‌ها، استثنائات دیگری نیز به شرح زیر وجود دارند که بیمه مسئولیت مدیر رستوران آن‌ها را پوشش نمی‌دهد:

 1. نزاع و درگیری و شورش
 2. حوادث ناشی از خطر استخر و سونا
 3. حوادث ناشی از خطرات مجموعه ورزشی استراحت‌گاه
 4. حوادث ناشی از مسمومیت غذایی در تعهد بیمه‌گر نمی باشد

سوال ۱: آیا خسارت جانی وارد شده در اثر حوادث کار به پرسنل رستوران (آشپز، گارسون، صندوقدار، نگهبان و …) توسط بیمه مسئولیت مدیر رستوران پوشش دارد؟

خیر، این قبیل خسارات توسط بیمه مسئولیت مدیر رستوران تحت پوشش نیست و این بیمه مسئولیت مدنی فقط خسارت وارد شده به مشتریان رستوران را پوشش می‌دهد

سوال ۲: برای پوشش دادن خسارت وارد شده به پرسنل و کارکنان رستوران چه باید کرد؟

برای جبران خسارات جانی(هزینه درمان، دیه فوت یا نقص عضو) وارد شده به کارکنان رستوران باید از بیمه مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارکنان استفاده نمود. برای کسب اطلاعات بیشتر در زمینه بیمه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان، می‌توانید از ویدئوها و مقالات موجود در سایت رهیاب بیمه و نیز از پکیج آموزشی صفر تا صد بیمه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان در صد دقیقه استفاده کنید.

۵- قیمت بیمه مسئولیت مدیر رستوران چقدر است؟

عوامل زیر در تعین حق بیمه (قیمت) بیمه مسئولیت مدیر رستوران تأثیرگذارند:

 • مدت بیمه‌نامه
 • میزان تعهدات جانی (قسمت سوم همین مقاله)
 • سابقه عدم خسارت (تخفیف بابت عدم خسارت)
 • ظرفیت رستوران

افزودن دیدگاه